Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt Sali Koncertowej z Biblioteką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach