Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Piły – Plac Zwycięstwa