Konkurs ReVita Wielkopolsko na rewitalizację zespołu obiektów kolejowych w Pile