O nas

Hausmann i Partnerzy Studio Projektowe „Architekton” (ze zmianą organizacyjną) działa od 1988 r. W skład zarządu wchodzą architekci: EWA HAUSMANN i ROMUALD HAUSMANN. Obiekty zrealizowane przez nas to budynki szkolne, ochrony zdrowia i opieki społecznej, sportu, telekomunikacji, banków, mieszkalnictwa wielo- i jednorodzinnego oraz produkcyjne i handlowe. Projektujemy obiekty wymagające szczególnych walorów architektonicznych, jak i bardzo skomplikowane technologicznie (realizacje). Posiadamy również uprawnienia Konserwatora Zabytków pozwalające na projektowanie modernizacji i rekonstrukcji oraz nadzorowanie obiektów zabytkowych. Posiadamy liczne certyfikat jakości, wiele wyróżnień za prace projektowe i konkursy architektoniczne. Jesteśmy czynnymi członkami SARP i Izby Architektów RP. Firma zatrudnia i współpracuje z profesjonalną kadrą inżynierską, posiadającą wiedzę techniczną i doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów w kraju i zagranicą. Głównym elementem naszej działalności jest: - pełnobranżowe projektowanie w budownictwie, - aranżacja i wystrój wnętrz, - ekspertyzy i opinie techniczne obiekty budowlane, a także -fotografia i plakat artystyczny, -malarstwo sztalugowe w technikach akryl i olej. Bierzemy aktywny udział w pracach przygotowawczych przed cyklem projektowym, pełnimy nadzory autorskie i inwestorskie ( również funkcję inwestora zastępczego i generalnego realizatora inwestycji). Z pasją tworzymy architekturę - w małej i wielkiej skali, szukając harmonii pomiędzy pięknem, funkcją, ekologią i ekonomiką projektowanych obiektów.